Voorwaarden lidmaatschap SkunK (2023)

Technisch Beleid SkunK (2023)

Statuten SkunK (2019)

Privacy Statement (2023)

Huishoudelijk Reglement (2022)

Handleiding VCPs SkunK (2022)

Gedragscode Radboud Universiteit (2022)

Gedragsregels SKCs (2023)